Zasadniczo potrzebujesz wizy, jeśli chcesz odbyć wizytę w innym kraju jako turysta, w celu podjęcia pracy tymczasowej lub nauki, oraz jeśli przenosisz się za granicę na stałe.

Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu lub członkiem rodziny obywatela UE lub inną osobą, która zgodnie z przepisami ma prawo do swobodnego przemieszczania się w państwach Unii, możesz pozostać poza granicami kraju przez okres do 3 miesięcy od pierwszego dnia przyjazdu, wystarczy mieć wizę Schengen. Jeśli zamierzasz zostać dłużej niż 90 dni, musisz nabyć wizę krajową lub zezwolenie na pobyt czasowy, zwykle wydawane na 2 lata, dla wysoko wykwalifikowanych pracowników na 3 lata i zwykle może być przedłużone później. Możesz otrzymać wizę krajową na czas rozpatrywania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Przepisy Schengen obowiązują tylko w przypadku pobytu nieprzekraczającego 90 dni.

Zasady dotyczące pobytu dłuższego niż 90 dni są określone w prawie krajowym zainteresowanych państw członkowskich.

Umowy o ułatwieniach wizowych między Unią Europejską a niektórymi państwami trzecimi w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz zapewniają ułatwienia proceduralne dla obywateli określonych państw trzecich, jak obniżenie opłaty wizowej, wydanie wiz wielokrotnego wjazdu dla określonych kategorii osób ubiegających się o wizę, czy krótszy czas przetwarzania, bez zmiany warunków wydawania wiz, to znaczy że osoba ubiegająca się o wizę musi nadal spełniać warunki wjazdu do kraju docelowego, sprawdź na stronie https://www.serwiskonsularny.pl/wizy-do-chin/. Tradycyjne wizy mogą być stemplowane lub przyklejane do paszportu. Jeśli wiza jest przyklejona do paszportu, zazwyczaj jest to mały dokument zawierający imię i nazwisko, numer paszportu, miejsce urodzenia, powód podróży i datę ważności. Wizy stemplowane zazwyczaj zawierają mniej informacji na ten temat. Zazwyczaj mają tylko miejsce docelowe i datę ważności wizy oraz oficjalne instrukcje określające, przez ile dni wiza jest ważna.

Author