Każdego roku tysiące firm na całym świecie, od dużych do małych, jest przejmowanych przez konkurencję lub decyduje się na połączenie z innymi przedsiębiorstwami.

Przyczyny połączenia sił mogą obejmować strategie ofensywne, takie jak wzmacnianie potencjału wzrostu lub pogłębianie wiedzy specjalistycznej w sektorze lub dyscyplinie, po taktyki obronne, w tym cele takie jak konsolidacja udziału firmy w rynku lub zdobycie dodatkowych środków finansowych w celu ochrony stabilności finansowej. Na całym świecie cyfryzacja i powiązane usługi stanowią największy katalizator liczby fuzji i przejęć. Jak przejąć przedsiębiorstwo?

Strategia organizacyjna przygląda się dźwigniom, na które organizacja musi wpływać, aby z czasem realizować strategię przedsiębiorstwa.

Najważniejsze propozycje obejmują projektowanie struktur organizacyjnych i ładu korporacyjnego, ocenę konkurencyjności organizacji, opracowywanie strategii kapitału ludzkiego oraz wspieranie programów zarządzania strategiczną zmianą. Ponieważ odpowiedzialność za podejmowanie decyzji strategicznych leży w gestii wyższego kierownictwa, konsultanci biznesowi zazwyczaj pracują dla kadry kierowniczej i menedżerów wysokiego szczebla. W ten sposób doradcy mogą pomóc firmom w zdefiniowaniu ich wizji, misji i strategii, wesprzeć je w wejściu na nowy rynek lub w przejściu na nowy model biznesowy. Na przykład doradcy mogą zostać poproszeni o zdefiniowanie strategii handlowych w dziedzinie sprzedaży i marketingu, opracowanie strategii cenowej, kanału klienta i strategii łączenia rynków produktów. Konsultanci mogą wnosić wkład w strategie dotyczące kapitału ludzkiego, w tym w przypadkach biznesowych związanych z zarządzaniem talentami, podczas gdy w obszarze operacji konsultanci strategiczni są wybierani do opracowywania modeli operacyjnych i wiązania tych z celami biznesowymi wyższego rzędu, jak przejęcie przedsiębiorstwa. Na całym świecie istnieją tysiące firm konsultingowych, które świadczą usługi doradztwa biznesowego, jednak liczba firm o zasięgu globalnym i reputacji jest ograniczona do znacznie mniejszej liczby działających na szczycie rynku.

Author