Wraz z nowym ładem zostało wprowadzonych w naszym kraju wiele zmian podatkowych, jedną z nich jest ulga na powrót, czyli ulga, która przysługuje osobom, które wrócą z zagranicy, zmieniają swoją rezydencje podatkową na polską.

W tym przypadku wprowadzona zostanie preferencja podatkowa dla osób, które po 31 grudnia 2021 roku przeniosą rezydencję podatkową do naszego kraju. Ulga będzie obowiązywała przez cztery kolejne lata podatkowe i może wynieść łącznie ponad 340000 zł.

Ulga podatkowa związana z powrotem do Polski po długotrwałym zatrudnieniu za granicą

Czego dotyczy ulga na powrót

Preferencja dla podatników będzie dotyczyła podatku dochodowego od osób fizycznych, po przeniesieniu rezydencji podatkowej do Polski. Przepisy uzależnione są od wcześniejszego pobytu podatnika, w praktyce mogą z nich skorzystać osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Japonii, czy też Australii. Należy zwrócić uwagę na wymagania programu, podatnik musiał posiadać miejsce zamieszkania poza terytorium kraju przez 3 lata kalendarzowe, które poprzedzają rok, w którym zmienia on rezydencje podatkową. Dodatkowo osoba powinna posiadać obywatelstwo polskie, kartę Polaka czy też obywatelstwo członka Unii Europejskiej oraz uzyskać certyfikat rezydencji do celów podatkowych.

Ulga będzie dotyczyła przychodów w związku ze stosunkiem pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy. Dotyczy to także umów zlecenia, zasiłku macierzyńskiego oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym do ulgi będzie kwalifikowało się bardzo wiele osób, które pracowały za granicą opierając się na różnych umowach z pracodawcą. Będzie dotyczyła również osób, które prowadziły działalność gospodarczą, przykładowo w Wielkiej Brytanii mogła być to spółka Limited czy też self-employed, czyli samozatrudnienie.

Więcej szczegółowych informacji na temat ulgi podatkowej dla osób, które powracają na terytorium Polski, zmieniają swoją rezydencję podatkową, możemy przeczytać na stronie internetowej https://prawny.org.pl/2022/05/29/ulga-na-powrot/. Ustawa nie precyzuje dokładnie, jakie dokumenty będą wymagane do określenia rezydencji podatkowej. Przepisy będą dotyczyły szerokiej grupy osób, które będą chciały wrócić do Polski po pobycie za granicą. Może to zachęcić wielu Polaków do powrotu, pracy w kraju czy też założenia własnej działalności gospodarczej.

Author