Podczas gdy kartograf tworzy mapy Ziemi, zwracając uwagę na dokładność granic, geodeci dokładnie mierzą Ziemię, zaznaczając takie granice, którymi ludzie są zainteresowani.

Rola geodety w budownictwie obejmuje pomiary nieruchomości sprzedanych lub zakupionych. Geodeci lokalizują budynki, drogi i media dla deweloperów lub mierzą dokładne granice roszczeń górniczych i zaznaczają ich lokalizacje na mapach i opisują na dokumentach. Do obowiązków geodety należy rejestracja przestrzeni, pozycjonowania i kątów między dwoma punktami na ziemi, z wykorzystaniem uzgodnionych punktów odniesienia, zwanych wzorcami, jako punktu wyjścia. Chociaż mogą używać prostych sprzętów do niektórych prac, używają również zaawansowanej technologii globalnego pozycjonowania, aby określić konkretną lokalizację. Starannie wyznaczają granice zainteresowań, korzystając zarówno z ankiet na miejscu, jak i zapisów znalezionych w urzędach, w celu napisania prawnego opisu działki. Praca geodety obejmuje również wykorzystanie urządzenia systemu informacji geograficznej do przygotowania bardzo szczegółowej, warstwowej mapy wyników pomiarów, pokazującej wszystkie służebności, warunki glebowe i konstrukcje działki. Ankiety składane i rejestrowane w repozytoriach publicznych, takich jak urzędy powiatowe lub miejskie, są dokumentami publicznymi. Jeśli potrzebujesz szczegółowego zmierzenia oraz mapowania terenu, warto do tego celu zatrudnić profesjonalnego geodetę. Niektórzy geodeci się specjalizują. Na przykład hydrografowie to geodeci specjalizujący się w tworzeniu map dna oceanu.

Rządy wykorzystują te informacje, aby zapewnić, że kanały używane do przepływu statku są wolne od przeszkód.

Geodeci to zawód mający ogromny potencjał, a geodezja Zakopane zajmuje się wieloma aspektami pomiarów i podziałów działek oraz mapowaniem terenu. Firmy naftowe i gazowe wykorzystują informacje geodetów do wyznaczenia granic roszczenia dotyczącego ropy i gazu na morzu lub do przygotowania obszaru do poszukiwań i wierceń. Niektórzy geodeci pracują dla firm naftowych, aby zlokalizować prawdopodobne miejsca na lądzie w celu przeprowadzenia badań.

Author