Osoby, które potrzebują pomocy prawnej, mogą obecnie skorzystać z usług kancelarii adwokackich, które specjalizują się w prawie cywilnym, mogą być to sprawy związane z rozwodem, spadkiem.

Często podczas rozwodu małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku, opieki nad dziećmi. Dlatego też ogólnie wynajmują adwokatów, którzy mogą pomóc im w wygraniu sprawy w sądzie.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

Pomoc prawnika w sprawach rozwodowych

Sprawy mogą dotyczyć orzekania o winie jednego z małżonków, mogą być to także sprawy o separację, unieważnienie małżeństwa. Często adwokaci, udzielają porad w sprawie alimentów na dzieci, niekiedy małżonek nie płaci alimentów, wówczas również można skorzystać z pomocy prawnej. Adwokat rodzinny zajmuje się także sprawami związanymi z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, ustaleniem ojcostwa, czy podziałem majątku. Niekiedy małżonkowie mogą nie zgadzać się co do podziału majątku, wyceny posiadanych aktywów, dlatego mogą być to niekiedy dość trudne sprawy, które będą wymagały fachowej pomocy ze strony kancelarii adwokackiej.

Kancelaria adwokacka może zaoferować kompleksową obsługę prawną swojego klienta, może doradzić w wielu kwestiach. Przykładowo może być to pomoc w przygotowaniu dokumentacji, którą należy przygotować w sądzie, pomoc w argumentacji, zebraniu dowodów. Adwokat reprezentuje także klienta na każdym etapie postępowania. Oczywiście nie zawsze musi być to rozprawa sądowa, niekiedy adwokat będzie brał udział w negocjacjach, często warto załatwić sprawę problem polubownie, unikając tym samym długotrwałego procesu, który może być również kosztowny. Adwokat po zapoznaniu się ze sprawą może ocenić, jaka droga rozwiązania problemu będzie najlepsza, jakie są przyczyny, ocenić sytuację prawną i faktyczną, jest osobą, która podchodzi do sprawy obiektywnie, dzięki temu możemy liczyć na profesjonalną pomoc.

Jeżeli potrzebujemy pomocy prawnej w sprawach cywilnych, warto wejść na stronę https://kancelaria-bpg.pl, znajdziemy tam opis specjalizacji prawników, którzy pracują w kancelarii adwokackiej. W ten sposób możemy uzyskać profesjonalną pomoc w przypadku rozwodu, wątpliwości co do spadku, w sprawach karnych czy też innych sprawach cywilnych.

Author