Jedna z najwcześniejszych metod rozbiórki, kula wrakowa jest w dużej mierze przestarzała, została zatem zastąpiona koparkami i innymi urządzeniami mechanicznymi, które zapewniają lepszą precyzję, wydajność i bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Selektywna rozbiórka to proces rozbierania budynku od wewnątrz i sortowania materiałów budowlanych według rodzaju. Jest to najbardziej przyjazna dla środowiska metoda rozbiórki, ponieważ posortowane materiały można łatwo poddać recyklingowi.

Nie tylko w miejscach wyburzeń używany jest osprzęt do recyklingu

Koparki hydrauliczne to w zasadzie urządzenia gąsienicowe, które burzą różnego rodzaju budynki, a gama rozmiarów i funkcji takich maszyn pozwala koparkom pracować nad różnymi zadaniami w różnych obszarach projektu. Można również do nich zastosować różnorodne końcówki, jak szczęki kruszące czy nożyce wyburzeniowe, aby dopasować sprzęt do danego zadania. Kolejną kluczową zaletą wykorzystania koparek hydraulicznych do wyburzeń jest ich zdolność do wykonywania wielu różnych zadań przy użyciu różnych części osprzętu, takiego jak chwytaki obrotowe, rozpylacze, nożyce stalowe i młoty udarowe. Można w ten sposób nie tylko prowadzić rozbiórkę i wyburzenia, ale także segregować odpady przeznaczone do recyklingu za pomocą maszyn.

Ręczne prace rozbiórkowe wymagają intensywnej pracy i zazwyczaj ich wykonanie zajmie więcej czasu, w której element budowlany będzie rozbierany systematycznie w odwrotnej kolejności do procesu budowlanego.

Głównymi zaletami tej metody są odzyskane materiały budowlane dobrej jakości, łatwe do sortowania i ponownego wykorzystania lub recyklingu. Mechaniczne rozbiórki wymagają mniejszego nakładu pracy, a zadanie można wykonać dość szybko za pomocą odpowiednich maszyn budowlanych i sprzętu do recyklingu odzyskanych materiałów. Za pomocą odpowiednich urządzeń bardzo łatwo można posegregować gruz, metale czy drewniane belki wyjmowane z konstrukcji wyburzanego budynku.

Rozbiórka selektywna oraz użyty osprzęt do recyklingu jest najczęściej stosowany na miejscu, gdy integralność konstrukcyjna budynku jest solidna lub gdy nie jest wymagane całkowite wyburzenie obiektu.

Author