Zabezpieczenie wykopów w budownictwie jest niezwykle istotne, musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych pracowników, warto pamiętać, iż wykopy mogą zostać zasypane przez piasek, czy też kamienie.

Obecnie stosuje się duże płyty metalowe, dodatkowo także specjalne rozpórki, dzięki którym możemy ustalić szerokość szalunku.

Bezpieczeństwo pracowników podczas prowadzenia robót ziemnych

Zabezpieczanie wykopów budowlanych za pomocą szalunków

Szalunki stosujemy do głębokości nawet 8 metrów, mogą być to rozwiązanie modułowe, które pozwalają na dostosowanie szalunku do głębokości oraz szerokości danego wykopu. Są to rozwiązania łatwe w transporcie, możemy przewozić je samochodami ciężarowymi lub też w mniejszych wersjach przy pomocy samochodów dostawczych. Posiadają rozwiązania, które ułatwiają złożenie ich na miejscu, możemy umieścić je w wykopie za pomocą koparki, zatem jest to rozwiązanie bardzo dogodne. Można wykorzystać różne typy szalunków, może być to zamknięty box, gdzie pracownik będzie chroniony z czterech stron lub też szalunki, które dają ochronę po bokach.

Często prowadząc prace budowlane należy zwrócić uwagę, iż będą to sprawy związane z rurociągami, przykładowo kanalizacją. Dlatego szalunki powinny być przystosowane w taki sposób aby dawały łatwy dostęp do rury, którą będziemy układać czy też serwisować. Niekiedy szalunki mogą być dość długie, przykładowo podczas układania instalacji wodnej, kanalizacyjnej czy gazowej. Oczywiście możemy spotkać bardzo wiele różnych szalunków, które będą zabezpieczały ze wszystkich stron,umożliwiając pracę przy rurze, która będzie biegła wzdłuż szalunku.

Oczywiście zabezpieczanie wykopów należy wykonać prawidłowo, w tym przypadku nie można dopuścić do poluzowania szalunku, umożliwienia dostawania się piasku czy też kamień pod szalunkiem. Dlatego często są dość ciężkie konstrukcje, które zapewniają wysoką stabilność. Można umieścić je w wykopie za pomocą koparki, często szalunki wyposażone są w dodatkowe zaczepy pozwalające na łatwe przenoszenie.

Author