W wielu firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania pracują osoby odpowiedzialne za jakość produktu końcowego. Inżynier ds. jakości oprogramowania bierze udział w zadaniach obejmujących projektowanie oprogramowania, pisanie kodu źródłowego, kontrolę kodu źródłowego, przeglądanie kodu, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianami, testowanie programu, integrację oprogramowania i proces zarządzania wydaniami. Zazwyczaj dzieli cały proces na różne cele, takie jak weryfikacje, działania, analizy czy wydajność. W ten sposób można zachować pełną kontrolę nad projektem. Należy dopilnować, aby produkt końcowy był nie tylko zgodny z wytycznymi firmy, ale także dotarł do odbiorcy końcowego w wyznaczonym przez firmę terminie.

Opóźnienia mogą być bardzo kosztowne dla firmy, dlatego odpowiedzialna za jakość oprogramowania musi ściśle współpracować ze wszystkimi działami, aby upewnić się, że projekt oprogramowania jest nie tylko terminowy, ale także zmieścił się w budżecie.

Testerzy oprogramowania testują części oprogramowania na różnych etapach rozwoju, podczas gdy inżynier zapewniania jakości oprogramowania nadzoruje cały proces rozwoju, w tym testy oprogramowania, od początku do końca. Z pewnością profesjonalne rozwiązania IT dla biznesu muszą charakteryzować się dużą niezawodnością, muszą być wolne od błędów. Oprogramowanie musi być właściwie testowane, złożoność testowania zależy od tego, co należy przetestować i na jakim etapie rozwoju oprogramowania. Podczas testowania modułu testowany jest jeden moduł lub funkcja. Zazwyczaj są one pisane przez programistę kodującego tę konkretną funkcję, a jej wyraźnym celem jest sprawdzenie, czy funkcja działa poprawnie. Testy integracyjne są wykonywane w celu sprawdzenia, czy dany komponent lub moduł może komunikować się z innymi komponentami i modułami w systemie. Przeprowadzane są testy systemu w celu sprawdzenia, czy cały projektowany system działa zgodnie z oczekiwaniami, spełniając wymogi określonej na początku specyfikacji.

Author